Genetix

- en enkel løsning til et kompliceret problem

Om Genetix Computing

Genetix indgår i SamfundsTanken (www.samfundstanken.dk).Vores fælles værdisæt er rettet mod at skabe den størst mulige værdi for samfund og borgere.

Genetix har udviklet egne, proprietære beslutningsværktøjer (HOP), der anvender IBM Watson til at indsamle og kvalificere data. HOP finder flaskehalse og ‘loops’ i datastrømmen, og kan finde mønstre i ekstremt komplekse strukturer.

Genetix giver på denne måde ledelsen flere alternativer til optimering og prioritering – samt metoder til at undgå spil af tid og ressourcer.

udfordring5

Udfordringskataloget

– for danske kommuner

 • Samarbejde mellem kommuner og sygehuse
 • Øget antal ældre
 • Effektiv indsats for udsatte børn
 • Integrere sundhedspolitik i den kommunale dagligdag
 • Koordinering af sagsbehandling
 • Teknologi og omorganiseringer til effektiv pleje og omsorg
 • Styrke de svageste elever i folkeskolen
 • Høste stordriftsfordele ved strukturreform og sammenlægning
 • Transport planlægning og infrastruktur
 • … osv. osv., selvfølgelig uden at det koster mere

Genetix giver overblik - for kommunerne

Beslutningstagning på et oplyst grundlag (større tryghed) i forbindelse med investeringer, strategivalg mv.
Bedre udnyttelse af kommunens kapacitet og menneskelige ressourcer.
Højere Return on Investment (ROI) gennem mere præcis prioritering.
Reduceret spildtid gennem optimering og strømlining af rutiner, processer og kommunikation mellem afdelinger.
Genetix er 100% ansvarlig for overholdelse af kommunens GDPR regelsæt, ved anvendelse af kommunens datakilder - få hurtigt overblik over GDPR her.
GDPR regelsæt

Genetix Cases

DSB First og partners (bl.a. Arriva)

Add-on løsning til optimering af medarbejderplanlægning.

Rejsekortet og Partnere

Mapning og analyse af de vigtigste tendenser og årsager til manglende udcheckning blandt rejsende med Rejsekort. Gennem et bredt samarbejde mellem transportpartnere i DK, lykkedes det at udvikle en effektiv kommunikationsstrategi m.m., som idag er implementeret hos 32 underleverandører og partnere.

Energinet

Optimering af Energinet projektplanlægning, med forbedring af datakvalitet og opgaveprioritering. Data blev `renset` og forbedret.

DSB Fjern, Regional og International

Optimering af finans, økonomi og projekt rutiner og strukturer resulterede i besparelser på DKK 3 mio./uge, samt optimerings gevinster på 4% i interne overheads, og besparelser på DKK 53 mio. indenfor passagerer, udstyr og medarbejdere.

Metode

– hvordan løser vi opgaver?

 • Holistic Optimization (HOP) er en stand-alone algoritme, baseret på IBM Watson – til at indsamle og kvalificere data
 • HOP finder ‘flaskehalse’ og ‘loops’ i datastrømmen, og kan finde mønstre i ekstremt komplekse strukturer. Det bliver på denne måde muligt, at skabe en præcis beskrivelse af optimeringsmuligheder og potentialer.
HOP_screenshot_LOW

Kontaktinformation

E-mail: info@genetixcomputing.dk

Tlf.: 20 73 00 28

Genetix Computing
Bag Stadion 21
4220 Korsør